f
title
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
วิสัยทัศน์ : ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย พร้อมให้บริการประชาชน
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00 น.แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ได้จัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียน โดยมี ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายสมบูรณ์ ชารี ผอ.ขท.สมุทรปราการ นายสมนึก วังอมรมิตร รอ.ขท.(ว) นายสมเทพ บุญกว้าง รอ.ขท.(ป) นางสาวสุมาลี สุขแก้ว รอ.ขท.(บ) และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง แขวงทางหลวงสมุทปราการเข้าร่วมกิจกรรม โดยแขวงทางหลวงสมุทรปราการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ, สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรปราการ, สถานีตำรวจภูธรคลองด่าน, เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, บริษัท ประกันวินาศภัย และ บริษัท คลีโนซอล ทราฟฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ เพื่อดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่นักเรียน โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์, โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71, โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง, โรงเรียนวัดสีล้ง จำนวนทั้งสิ้น 250 คน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 - ม.3 โดยจัดกิจกรรม ณ. ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
title
โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม.53+160 - กม.58+875

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.เนื่องด้วยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ มีโครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม.53+160 - กม.58+875 ซึ่งบริเวณดังกล่าว มีประชาชนที่มีบ้านเรือน อาคาร ร้านค้าติดถนน ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนด และทางโครงการฯได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวทราบในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจในการดำเนินการขออนุญาตทำทางเชื่อม และวางท่อระบายน้ำที่ถูกต้องตามระเบียบ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ โดย นายสมบูรณ์ ชารี ผอ.ขท. นายสมเทพ บุญกว้าง รอ.ขท.(ป) นายพีระ ทับทิมแดง นายช่างโครงการจึงได้จัดเวทีร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง ร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบปัญหา โดยมี นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ นายสนั่น สุขแสงนายกเทศมนนตรีตำบลคลองด่าน นายเอนก สุขสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลคลองด่าน และประชาชนผู้พักอาศัยริมเขตทาง เข้าร่วมรับฟัง และซักถามปัญหา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองด่าน