f
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บริเวณศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ
ลงวันที่ 25/12/2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 น. แขวงทางหลวงสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการเพื่อร่วมปล่อยขบวนรถรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
บริเวณศาลากลาง จังหวัดสมุทรปราการ


'