f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำงานขยายช่องจราจรและเปิดจุดทางเข้าทางหลัก (ENTRANCE) ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+400 - กม.14+800 และ กม.15+700 (ENTRANCE) ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/02/2563 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้าสัญญา สป.1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
2 งานขยายทางจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอนบางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+020 (บริเวณต่างระดับกิ่งแก้ว) ปริมาณงาน 2,300 ตร.ม. 05/02/2563 แบบบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา สป.1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ