f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สี - อุปกรณ์ ) จำนวน 13 รายการ 13/01/2566 193,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( จำนวน 15 รายการ ) 13/01/2566 157,030.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 10 ถัง 09/01/2566 94,163.96 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซื้อวัสดุดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 09/01/2566 150,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซื้อกรวยยางสีส้มติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ ขนาด 40 x 80 ซม. จำนวน 500 ตัว 15/01/2566 325,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ จำนวน 22.60 ตร.ม. 23/12/2565 4,746.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซื้อแบริเออร์พลาสติก ชนิดเติมน้ำ ขนาด 1 เมตร จำนวน 50 ตัว 05/01/2566 195,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 จำนวน 133 ตัน 11/01/2566 332,766.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 จำนวน 133 ตัน 11/01/2566 332,766.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง – ท้ายบ้าน ที่ กม.26+235 (บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) และ ที่ กม.26+600 (บริเวณหน้าโรงเรียนนพคุณวิทยา) ผลผลิต 2 แห่ง 26/01/2566 1,400,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง – ท้ายบ้าน ที่ กม.26+235 (บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) และ ที่ กม.26+600 (บริเวณหน้าโรงเรียนนพคุณวิทยา) ผลผลิต 2 แห่ง 03/01/2566 1,400,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 - กม.22+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3.700 กม. 01/02/2566 26,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล พร้อมข้อความ เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับ กรมทางหลวง วันหยุดเทศกาล ถนนโล่ง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปริมาณงาน 272.70 ตร.ม. 28/12/2565 57,267.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่า ใน ทล.หมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.35+600 ทล.หมายเลข 370 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+724 และใน ทล.หมายเลข 3701, 3702 ตอน ทางเข้าท่า 27/12/2565 314,972.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมา ทาสีน้ำมันสะพานลอยคนเดินข้าม(แบบมีนั่งร้าน) ใน ทล.หมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.25+048 (สะพานลอยคนเดินข้าม), กม. 33+375 (สะพานลอยคนเดินข้าม) 26/12/2565 227,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 199 รายการ