f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.19+400-กม.20+000,กม.22+850 - กม.24+050และกม.28+400 - กม.35+600 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (230 ต้น) 14/10/2564 6,654,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Bridge and Underpass) ในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี – กิ่งแก้ว ที่ กม.12+236 บริเวณ บริษัทเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/08/2564 6,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางพลี (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.15+100 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2564 4,986,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 5 ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+780 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (80 ต้น) 16/12/2563 1,999,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 4 ระหว่าง กม.20+000 - กม.21+900 (ทางขนานด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (55 ต้น) 15/12/2563 1,992,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเดีย์ ตอน 3 ระหว่าง กม.15+200 -กม.19+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 149 ดวง) 15/12/2563 1,300,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+463 - กม.21+732 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,500 อัน) 08/12/2563 840,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทาเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 3 ระหว่าง กม.19+200 - กม.22+500 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,148 เมตร) 08/12/2563 2,198,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 1 ระหว่าง กม.14+900 - กม.18+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 910 มตร) 08/12/2563 2,499,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 2 ระหว่าง กม.16+100 - กม.19+600 (ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 177 ต้น) 15/12/2563 7,969,291.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 6 ระว่าง กม.23+000 - กม.35+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ (ปริมาณงาน 2,608 เมตร) 01/12/2563 4,994,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+300 - กม.14+100 (ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 200 ต้น) 15/12/2563 8,981,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.2+900 - กม.7+400 (ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 224 ต้น) 15/12/2563 9,977,456.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.13+600 - กม.17+000 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 3,990 ตร.ม. 07/12/2563 7,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางเมือง - บางพลี ระหว่าง กม.4+700 - กม.12+700 ปริมาณงาน 80,800 เมตร 03/12/2563 6,221,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 123 รายการ