f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030017731
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำงานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.4+988.11 (สะพานคลองบางปิ้ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,563,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 10/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ