f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2565 สป./eb/20/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
32 งานจ้างเหมาทำงานลอกท่อดูดโคลนเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.4+000 - กม.28+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 46,279 เมตร 20/01/2565 สป./eb/23/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
33 งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3702 ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/01/2565 สป./eb/18/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
34 งานจ้างเหมาทำงานลอกท่อดูดโคลนเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.12+600 - กม.15+660 ปริมาณงาน 6,120 เมตร 13/01/2565 สป./eb/16/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
35 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 1 ระหว่าง กม.14+100 - กม.23+000 (ทางขนานเป็นช่วง ๆ) และ กม.14+100 - กม.33+900 (ทางหลักเป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 260 ต้น 13/01/2565 สป./eb/17/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
36 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ที่ กม.7+453 (บริเวณสามแยกบางบ่อ) ผลผลิต 1 แห่ง 18/01/2565 สป./eb/19/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
37 งานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมถนนสายหลักและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณพทางหลวงในทางหลวงหมายเลข34ตอนควบคุม 0102ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัวระหว่างกม.30+500 - กม.33+350 (ทางหลักด้านขวาทาง) 06/01/2565 สป./eb/15/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
38 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมถนนสายหลักสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ระหว่างกม.14+900 – กม.16+500 (ทางขนานด้านขวาทาง) 30/12/2564 สป./eb/14/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
39 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+200 - กม.14+130 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 20,070 ตร.ม. 28/12/2564 สป./eb/13/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
40 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 3 ระหว่าง กม.24+050 - กม.28+400 (ทางขนานด้านขวาทาง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 124 ต้น) 21/12/2564 สป./eb/10/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
41 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎน์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 6 ระหว่าง กม.11+775 - กม.21+400 (บริเวณ U-TURN) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) 21/12/2564 สป./eb/11/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
42 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+800 - กม.22+100 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 142 ต้น) 21/12/2564 สป./eb/12/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
43 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ตอน 2 ที่ กม.28+880 (แยกโค้งโพธิ์) และ ที่ กม.29+350 (แยกฟาร์มจระเข้) ผลผลิต 2 แห่ง 17/12/2564 สป./eb/8/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
44 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+300 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 17/12/2564 สป./eb/9/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
45 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3256 ที่ กม.0+000 (สามแยกบางตำหรุ) , ทางหลวงหมายเลข 3268 ที่ กม.23+100 (สี่แยกการเคหะบางพลี) , ทางหลวงหมายเลข 3413 ที่ กม.2+260 (สามแยกบายพาสบางบ่อ) ผลผลิต 3 แห่ง 17/12/2564 สป./eb/6/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 97 รายการ