f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ที่ กม.3+600 (จุดกลับรถหน้านิคมเหนือ) และ กม.7+000 (จุดกลับรถหน้าโรงเรียนเซาธ์อีสบางกอก) ปริมาณงาน 127.20 ตัน 26/10/2566 417/-/67/8 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
17 จ้างเหมาทำงานสีตีเส้นจราจร ทล. 3256 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง และทางม้าลายคนเดินข้าม ปริมาณงาน 1,218.90 ตร.ม. 26/10/2566 417/-/67/9 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
18 แอสฟัลต์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 จำนวน 162 ตัน 27/10/2566 417/60/67/10 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
19 จ้างเหมาทำงานสีตีเส้นจราจร ทล. 3268 ตอน สำโรง - บางเมือง - บางพลี ที่ กม.0+000 - กม.3+950 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1,295 ตร.ม. 24/10/2566 417/-/67/6 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
20 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 10 ถัง 20/10/2566 417/35/67/5 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
21 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 19/10/2566 417/-/67/3 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
22 จ้างเหมาผลิตป้ายประกาศ (ป้ายประกาศผลักดันผู้รุกล้ำ) ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ปริมาณงาน 20 แผ่น 19/10/2566 417/-/67/4 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
23 น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 18/10/2566 417/35/67/2 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
24 ซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 จำนวน 145 ตัน 10/10/2566 417/60/67/1 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
25 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 74 รายการ 25/07/2566 สป.(ข)/1/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
26 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจรและติดตั้งในสายทางควบคุมของ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ปริมาณงานรวม 72 แผ่น 01/05/2566 417/-/66/130 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
27 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่า งานถางป่าในทางหลวงหมายเลข 3701, 3702 ปริมาณงานรวม 93,300 ตร.ม.และงานตัดหญ้า ในทางหลวงหมายเลข 34 ,ทางหลวงหมายเลข 3256 ,หลวงหมายเลข 3901,ทางหลวงหมายเลข 3902 และทางหลวงหมายเลข 370 ปริมาณงานรวม 489,109 ตร.ม. 07/04/2566 417/-/66/111 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
28 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB7) จำนวน 9,000 ลิตร 27/04/2566 417/35/66/128 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
29 ซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.408-2532 จำนวน 49 ตัน 26/04/2566 417/60/66/126 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
30 ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 26/04/2566 417/45/66/125 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 129 รายการ