f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+900 และ ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.35+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,086 อัน) 30/12/2564 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
17 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+200 - กม.14+130 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 20,070 ตร.ม. 27/01/2565 สป./eb/13/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
18 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 3 ระหว่าง กม.24+050 - กม.28+400 (ทางขนานด้านขวาทาง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 124 ต้น) 20/01/2565 สป./eb/10/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
19 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎน์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 6 ระหว่าง กม.11+775 - กม.21+400 (บริเวณ U-TURN) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) 20/01/2565 สป./eb/11/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
20 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+800 - กม.22+100 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 142 ต้น) 20/01/2565 สป./eb/12/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
21 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+300 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 11/01/2565 สป./eb/9/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
22 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3256 ที่ กม.0+000 (สามแยกบางตำหรุ) , ทางหลวงหมายเลข 3268 ที่ กม.23+100 (สี่แยกการเคหะบางพลี) , ทางหลวงหมายเลข 3413 ที่ กม.2+260 (สามแยกบายพาสบางบ่อ) ผลผลิต 3 แห่ง 13/01/2565 สป./eb/6/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
23 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3113 ตอนควบคุม 0100 ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.1+431 (แยกมหาวงศ์) และ ที่ กม.1+920 (แยกสวนส้ม) ผลผลิต 2 แห่ง 11/01/2565 สป./eb/5/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
24 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.6+463 - กม.21+732 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 254 ตร.ม.) 11/01/2565 สป./eb/7/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
25 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ตอน 1 ที่ กม.25+892 (สามแยก รพ.เมืองสมุทร) และ ที่ กม.27+550 (สามแยกแพรกษา) ผลผลิต 2 แห่ง 06/01/2565 สป./eb/4/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
26 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+300 - กม.10+200 (บริเวณต่างระดับวัดสลุด) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 28 ต้น) 06/01/2565 สป./eb/3/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
27 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+358 - กม.9+188 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 29,280 ตร.ม. 28/10/2564 สป./eb/19/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
28 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.5+044 - กม.6+835 (ทางหลักด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 28,640 ตร.ม. 28/10/2564 สป./eb/18/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
29 งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.19+400-กม.20+000,กม.22+850 - กม.24+050และกม.28+400 - กม.35+600 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (230 ต้น) 14/10/2564 สป./eb/17/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
30 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Bridge and Underpass) ในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี – กิ่งแก้ว ที่ กม.12+236 บริเวณ บริษัทเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ปริมาณงาน 1 แห่ง 06/08/2564 สป./eb/16/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 62 รายการ