f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+700 (เป็นแห่ง ๆ) ปริมาณงาน 5,480 ตร.ม. 14/01/2565 สป./eb/21/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
47 งานจ้างเหมาทำงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.17+000 - กม.20+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 3.000 กม. (8,120 ตร.ม.) 14/01/2565 สป./eb/22/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
48 งานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/01/2565 สป./eb/20/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
49 งานจ้างเหมาทำงานลอกท่อดูดโคลนเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.4+000 - กม.28+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 46,279 เมตร 14/01/2565 สป./eb/23/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
50 งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 3702 ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2565 สป./eb/18/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
51 งานจ้างเหมาทำงานลอกท่อดูดโคลนเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ระหว่าง กม.12+600 - กม.15+660 ปริมาณงาน 6,120 เมตร 06/01/2565 สป./eb/16/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
52 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 1 ระหว่าง กม.14+100 - กม.23+000 (ทางขนานเป็นช่วง ๆ) และ กม.14+100 - กม.33+900 (ทางหลักเป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 260 ต้น 06/01/2565 สป./eb/17/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
53 งานจ้างเหมาทำงานกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ที่ กม.7+453 (บริเวณสามแยกบางบ่อ) ผลผลิต 1 แห่ง 11/01/2565 สป./eb/19/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
54 งานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมถนนสายหลักและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณพทางหลวงในทางหลวงหมายเลข34ตอนควบคุม 0102ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัวระหว่างกม.30+500 - กม.33+350 (ทางหลักด้านขวาทาง) 29/12/2564 สป./eb/15/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
55 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เพื่อเชื่อมถนนสายหลักสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – บางวัว ระหว่างกม.14+900 – กม.16+500 (ทางขนานด้านขวาทาง) 24/12/2564 สป./eb/14/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
56 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+200 - กม.14+130 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 20,070 ตร.ม. 21/12/2564 สป./eb/13/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
57 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 3 ระหว่าง กม.24+050 - กม.28+400 (ทางขนานด้านขวาทาง) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 124 ต้น) 15/12/2564 สป./eb/10/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
58 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎน์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 6 ระหว่าง กม.11+775 - กม.21+400 (บริเวณ U-TURN) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 72 ต้น) 15/12/2564 สป./eb/11/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
59 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102,0103 ตอน บางเมือง - บางพลี - บางบ่อ ตอน 2 ระหว่าง กม.4+800 - กม.22+100 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 2 แห่ง (ปริมาณงาน 142 ต้น) 14/12/2564 สป./eb/12/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
60 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ตอน 2 ที่ กม.28+880 (แยกโค้งโพธิ์) และ ที่ กม.29+350 (แยกฟาร์มจระเข้) ผลผลิต 2 แห่ง 13/12/2564 สป./eb/8/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 112 รายการ