f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทล. 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง – บางพลี ตอน 1 ระหว่าง กม.4+800 – กม.12+000 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 5,180 ตร.ม.) 28/03/2567 สป./eb/1/2567 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
17 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 20/03/2567 417/35/67/97 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
18 จ้างเหมาปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ที่ กม.0+380-กม.0+510 ปริมาณงาน 139.62 ตัน 13/03/2567 417/-/67/96 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
19 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 06/03/2567 417/45/67/95 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
20 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 28/02/2567 417/60/67/94 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
21 น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 22/02/2567 417/35/67/92 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
22 จ้างเหมาทำงานป้ายและเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.21+149 (บริเวณสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2567 417/-/67/93 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
23 จ้างเหมาลอกท่อดูดโคลนเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ที่ กม.12+400-กม.13+000 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 600 M. 22/02/2567 417/-/67/91 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
24 จ้างเหมาขุดวางท่อแก้ไขระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กม.7+600 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/02/2567 417/-/67/89 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
25 จ้างเหมาทาสีน้ำมันสะพานลอยคนเดินข้าม (แบบมีนั่งร้าน) ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.18+115 , กม.19+513 ปริมาณงาน 1,380 ตร.ม. 22/02/2567 417/-/67/90 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
26 ยางมะตอยผสมเสร็จ (Cold Mix) จำนวน 2,000 ถุง 10/11/2566 417/60/67/20 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
27 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 13/11/2566 417/60/67/21 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
28 แอสฟัลท์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐาน ที่ ทล.-ม.408/2532 จำนวน 170 ตัน 09/11/2566 417/60/67/19 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
29 อุปกรณ์กั้นเขตจราจร wall stack ขนาดกว้าง 55 ซม. ยาว 100 ซม. พร้อมติดสติ๊กเกอร์ และติดตั้งชื่อหน่วยงาน จำนวน 100 อัน 03/11/2566 417/85/67/16 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
30 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 (BPI) กล่อง จำนวน 200 รีม 03/11/2566 417/40/67/15 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 16 ถึง 30 จาก 199 รายการ