f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
196 งานกิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.27+407 - กม.25+013 , กม.26+901 - กม.27+303 และ กม.27+355 - กม.28+541 ปริมาณงาน 2.194 กม. 14/03/2562 สป./eb/21/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
197 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ 31/01/2562 สป./eb/19/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
198 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับการบริการประปาชนและภาคธูรกิจ งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3413 ตอน ทางเข้าบางบ่อ ที่ กม.1+063 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/01/2562 สป./eb/18/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
199 โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงถนนสายหลักสายรอง รองรับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจ งานปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.4+300 - กม.6+300 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม. 09/11/2561 สป./eb/17/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 196 ถึง 199 จาก 199 รายการ