f
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
ลงวันที่ 16/10/2562

นายสมบูรณ์ ชารี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทปราการพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคมและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระบรมรูปทรงงาน บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


'