f
โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม.53+160 - กม.58+875
ลงวันที่ 16/08/2562

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น.
เนื่องด้วยแขวงทางหลวงสมุทรปราการ มีโครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่าง กม.53+160 - กม.58+875 ซึ่งบริเวณดังกล่าว มีประชาชนที่มีบ้านเรือน อาคาร ร้านค้าติดถนน ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างตามรูปแบบที่กำหนด และทางโครงการฯได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวทราบในเบื้องต้นแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจในการดำเนินการขออนุญาตทำทางเชื่อม และวางท่อระบายน้ำที่ถูกต้องตามระเบียบ แขวงทางหลวงสมุทรปราการ โดย นายสมบูรณ์ ชารี ผอ.ขท. นายสมเทพ บุญกว้าง รอ.ขท.(ป) นายพีระ ทับทิมแดง นายช่างโครงการจึงได้จัดเวทีร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่โครงการก่อสร้าง เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง ร่วมชี้แจงรายละเอียด และตอบปัญหา โดยมี นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก ส.ส.จังหวัดสมุทรปราการ นายสนั่น สุขแสงนายกเทศมนนตรีตำบลคลองด่าน นายเอนก สุขสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในตำบลคลองด่าน และประชาชนผู้พักอาศัยริมเขตทาง เข้าร่วมรับฟัง และซักถามปัญหา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองด่าน


'