f
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ลงวันที่ 03/07/2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ โดย นายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ได้นำคณะ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2563  ณ พัทธสีมาวัดศรีเอี่ยม


'