f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 17/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.9+700 - กม.10+445 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 11,812 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 16/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาปกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมถนนสายหลีกและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.22+150 - กม.22+900 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) เปลี่ยนแปลงแผน
23 16/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาปกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมถนนสายหลีกและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.22+150 - กม.22+900 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) เปลี่ยนแปลงแผน
24 13/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมถนนสายหลักและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.19+500 - กม.21+200 (ทางขนานด้านซ้ายทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 13/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาปกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมถนนสายหลีกและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.22+150 - กม.22+900 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 10/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ้างเหมาทำงานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.4+988.11 (สะพานคลองบางปิ้ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 09/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+001 (แยกบางนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
28 06/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+001 (แยกบางนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 05/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 4 ระหว่าง กม.18+900 - กม.21+800 (ทางหลักด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,048 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 03/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.4+988.11 (สะพานคลองบางปิ้ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
แสดง 21 ถึง 30 จาก 37 รายการ