f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 09/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+001 (แยกบางนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
12 06/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+001 (แยกบางนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 05/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 4 ระหว่าง กม.18+900 - กม.21+800 (ทางหลักด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,048 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 03/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.4+988.11 (สะพานคลองบางปิ้ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
15 02/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.4+988.11 (สะพานคลองบางปิ้ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 14/02/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3117 ตอนควบคุม 0100 ตอน คลองด่าน - บางบ่อ ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+010 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.4+279 - กม.7+165 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (94 ตัน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 09/10/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.13+000 - กม.13+020 (บริเวณต่างระดับกิ่งแก้ว) ปริมาณงาน 2,300 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 28/02/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานกิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.24+407 - กม.25+013 , กม.26+901 - กม.27+303 และ กม.27+355- กม.28+541 ปริมาณงาน 2.194 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 28/02/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.24+389 - กม.25+022 , กม.26+871 - กม.27+294 และ กม.27+346 - กม.28+541 ปริมาณงาน2.251 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 28/02/2562 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานกิจกรรมลาดยางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอนควบคุม 0200 ตอน ลาดกระบัง - บางควาย ระหว่าง กม.24+407 - กม.25+013 , กม.26+901 - กม.27+303 และ กม.27+355- กม.28+541 ปริมาณงาน 2.194 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 11 ถึง 20 จาก 21 รายการ