f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 04/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.9+300 - กม.14+100 (ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 200 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 04/11/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 6 ระหว่าง กม.23+000 - กม.35+600 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,608 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 05/10/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางเมือง - บางพลี ระหว่าง กม.4+700 - กม.12+700 ปริมาณงาน 80,800 เมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 05/10/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงพระสมุทรเจดีย์ (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ทางหลวงหมายเลข 303 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ที่ กม.18+400 ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 05/10/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางพลี (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.15+100 ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 17/09/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี - กิ่งแก้ว ระหว่าง กม.13+600 - กม.17+000 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 3,990 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 01/07/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานจ้างเหมาทำงานขยายช่องจราจรและเปิดจุดทางเข้าทางหลัก (ENTRANCE) ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+400 - กม.14+800 และ กม.15+700 (ENTRANCE) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 24/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+700 - กม.22+250 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (366 ดวง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 24/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+300 - กม.4+990 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 24/03/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+100 (ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนานด้านขวาทาง เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 37 รายการ