f
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63110025939
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 2 ระหว่าง กม.6+463 - กม.21+732 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,500 อัน)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 840,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 12/11/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ