f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 31/08/2563 สป./งท/1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
62 งานจ้างเหมาทำงานขยายช่องจราจรและเปิดจุดทางเข้าทางหลัก (ENTRANCE) ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+400 - กม.14+800 และ กม.15+700 (ENTRANCE) ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/07/2563 บันทึกเพิ่มเติมแนบท้าสัญญา สป.1/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
63 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรุงเทพมหาสคร (2 หลัง) ทางหลวงหมานเลข 3344 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ที่ กม.10+844 (Ramp "A" . Ramp "B") ปริมาณงาน 2 หลัง 30/04/2563 สป./eb/22/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
64 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร (2 หลัง) ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอนควบคุม 0100 ตอน อุดมสุข – สมุทรปราการ ที่ กม.10+844 (Ramp “A” , Ramp “B”) ปริมาณงาน 2 หลัง 14/04/2563 สป./eb/16/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
65 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.35+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (252.10 ตร.ม.) 14/04/2563 สป./eb/14/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
66 งานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0101 , 0102 ตอน บางนา – แบริ่ง – ท้ายบ้าน ระหว่าง กม.16+389 – กม.31+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (217.47 ตร.ม.) 14/04/2563 สป./eb/13/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
67 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+001 (แยกบางนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 สป./eb/12/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
68 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ตอน 1 ระหว่าง กม.12+700 - กม.22+250 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (366 ดวง) 13/04/2563 สป./eb/18/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
69 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+100 (ทางขนานด้านซ้ายทางและทางขนานด้านขวาทาง เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (90 ต้น) 13/04/2563 สป./eb/10/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
70 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.0+300 - กม.4+990 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2563 สป./eb/9/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
71 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ที่ กม.19+324 (สะพานคลองบางปลากด) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 สป./eb/8/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
72 งานฉุกเฉิน ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.4+988.11 (สะพานคลองบางปิ้ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/04/2563 สป./eb/7/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
73 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.9+700 - กม.10+445 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 11,812 ตร.ม. 26/03/2563 สป./eb/6/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
74 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+001 (แยกบางนา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 สป./eb/5/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
75 งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 4 ระหว่าง กม.18+900 - กม.21+800 (ทางหลักด้านซ้ายทางเป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,048 เมตร) 16/03/2563 สป./eb/4/2563 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 85 รายการ