f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 24/03/2566 417/40/66/101 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน ( หมึก Printer จำนวน 2 รายการ ) 28/03/2566 417/40/66/106 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/03/2566 417/60/66/99 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
49 ซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 จำนวน 146 ตัน 03/03/2566 417/60/66/93 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 7 รายการ) 24/03/2566 417/60/66/100 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
51 งานจ้างเหมาผลิตป้ายจราจรและติดตั้ง ใน ทล. 3344 อุดมสุข – สมุทรปราการ ระหว่าง กม. 16+400 - กม.20+100 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง 03/03/2566 417/-/66/92 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( จำนวน 7 รายการ 03/03/2566 417/60/66/91 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
53 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้ายจราจร (จำนวน 8 รายการ) 17/02/2566 417/60/66/85 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
54 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้ายจราจร (จำนวน 8 รายการ) 17/02/2566 417/60/66/85 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
55 ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี (บรรจุถุงละ 10 กก.) จำนวน 100 ถุง 02/03/2566 417/85/66/90 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
56 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจรและติดตั้ง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ปริมาณงาน 117 แผ่น 23/01/2566 417/-/66/74 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
57 จ้างเหมาตัดหญ้า ใน ทล. 3 ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน ระหว่าง กม. 47+000 - กม.62+000 และ ทล. 3268 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.22+000 - กม.28+061 24/02/2566 417/-/66/87 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( สี-อุปกรณ์ ) จำนวน 18 รายการ 01/02/2566 417/60/66/76 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
59 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 15/02/2566 417/35/66/82 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
60 ซื้อชุดโคมตะแกรงติดลอย (ฟูออเรสเซนต์) ขนาด 2 x 36 วัตต์ จำนวน 13 ชุด 03/02/2566 417/45/66/77 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 46 ถึง 60 จาก 129 รายการ