f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 จำนวน 133 ตัน 12/01/2566 417/60/66/56 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
107 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง – ท้ายบ้าน ที่ กม.26+235 (บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) และ ที่ กม.26+600 (บริเวณหน้าโรงเรียนนพคุณวิทยา) ผลผลิต 2 แห่ง 04/01/2566 สป.11/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
108 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง – ท้ายบ้าน ที่ กม.26+235 (บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) และ ที่ กม.26+600 (บริเวณหน้าโรงเรียนนพคุณวิทยา) ผลผลิต 2 แห่ง 28/12/2565 สป./ค/1/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
109 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 - กม.22+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3.700 กม. 27/01/2566 สป./eb/10/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
110 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิล เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล พร้อมข้อความ เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับ กรมทางหลวง วันหยุดเทศกาล ถนนโล่ง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปริมาณงาน 272.70 ตร.ม. 28/12/2565 417/พ./-/66/50 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
111 งานจ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่า ใน ทล.หมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.35+600 ทล.หมายเลข 370 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านถนนบางนา - บางวัว ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+724 และใน ทล.หมายเลข 3701, 3702 ตอน ทางเข้าท่า 27/12/2565 417/-/66/49 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
112 งานจ้างเหมา ทาสีน้ำมันสะพานลอยคนเดินข้าม(แบบมีนั่งร้าน) ใน ทล.หมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.25+048 (สะพานลอยคนเดินข้าม), กม. 33+375 (สะพานลอยคนเดินข้าม) 26/12/2565 417/-/66/48 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
113 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 23/12/2565 417/พ./35/66/47 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
114 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 22/12/2565 417/พ./85/66/45 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
115 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางปู - บางพลี ระหว่าง กม.5+220 - กม.8+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3.380 กม. 16/12/2565 สป./eb/1012/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
116 งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ที่ กม.26+235 (บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) และ ที่ กม.26+600 (บริเวณหน้าโรงเรียนนพคุณวิทยา) ผลผลิต 2 แห่ง 07/12/2565 สป./eb/6/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
117 งานบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.12+279 (สะพานคลองขุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2565 สป.8/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
118 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 ที่ กม.8+632 (สะพานคลองราษฎร์บูรณะ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2565 สป.9/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
119 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี – บางบ่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 – กม.22+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3.700 กม. 14/11/2565 สป./eb/981/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
120 งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ที่ กม.26+235 (บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) และ ที่ กม.26+600 (บริเวณหน้าโรงเรียนนพคุณวิทยา) ผลผลิต 2 แห่ง 03/11/2565 สป./eb/3/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 106 ถึง 120 จาก 199 รายการ