f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาทาสีน้ำมัน ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.35+600 (บริเวณ เสาตอม่อบูรพาวิถี, Exit, Entrance, สะพานกลับรถ ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) 18/04/2566 417/-/66/117 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
62 จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.23+300 ทางขนานด้านซ้ายทาง (บริเวณทางแยกเข้าวัดบัวโรย) และ กม.29+000 ทางขนานด้านซ้ายทาง (บริเวณทางแยกเข้าถนน 200 ปี) 18/04/2566 417/-/66/116 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
63 จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ (Solar Cell) ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว จำนวน 10 แห่ง 18/04/2566 417/-/66/115 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
64 ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จ ( Cold Mix ) จำนวน 2,000 ถุง 07/04/2566 417/60/66/112 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
65 ซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 จำนวน 153 ตัน 03/04/2566 417/60/66/107 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
66 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 07/04/2566 417/35/66/110 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
67 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 07/04/2566 417/35/66/110 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
68 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ( จำนวน 14 รายการ ) 28/03/2566 417/60/66/105 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
69 จ้างเหมาล้างทำความสะอาดตรวจเช็คพร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ 29/03/2566 417/-/66/108 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
70 ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ป้ายจราจร ( จำนวน 14 รายการ ) 28/03/2566 417/60/66/104 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ 24/03/2566 417/40/66/101 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน ( หมึก Printer จำนวน 2 รายการ ) 28/03/2566 417/40/66/106 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/03/2566 417/60/66/99 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
74 ซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 จำนวน 146 ตัน 01/03/2566 417/60/66/93 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน 7 รายการ) 24/03/2566 417/60/66/100 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 199 รายการ