f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 3 ระหว่าง กม.8+400 - กม.9+300 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 50 ต้น) 13/12/2564 สป./eb/9/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
62 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3256 ที่ กม.0+000 (สามแยกบางตำหรุ) , ทางหลวงหมายเลข 3268 ที่ กม.23+100 (สี่แยกการเคหะบางพลี) , ทางหลวงหมายเลข 3413 ที่ กม.2+260 (สามแยกบายพาสบางบ่อ) ผลผลิต 3 แห่ง 09/12/2564 สป./eb/6/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
63 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3113 ตอนควบคุม 0100 ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ที่ กม.1+431 (แยกมหาวงศ์) และ ที่ กม.1+920 (แยกสวนส้ม) ผลผลิต 2 แห่ง 09/12/2564 สป./eb/5/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
64 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 ระหว่าง กม.6+463 - กม.21+732 (เป็นช่วง ๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 254 ตร.ม.) 09/12/2564 สป./eb/7/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
65 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ตอน 1 ที่ กม.25+892 (สามแยก รพ.เมืองสมุทร) และ ที่ กม.27+550 (สามแยกแพรกษา) ผลผลิต 2 แห่ง 08/12/2564 สป./eb/4/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
66 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 4 ระหว่าง กม.9+300 - กม.10+200 (บริเวณต่างระดับวัดสลุด) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 28 ต้น) 08/12/2564 สป./eb/3/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
67 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปู (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน ที่ กม.40+821 ปริมาณงาน 1 หลัง 29/11/2564 สป./eb/2/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
68 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบางปู (1 หลัง) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน ที่ กม.40+821 ปริมาณงาน 1 หลัง 20/10/2564 สป./eb/1/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
69 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 1 ระหว่าง กม.7+358 - กม.9+188 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 29,280 ตร.ม. 23/09/2564 สป./eb/19/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
70 งานจ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอน 2 ระหว่าง กม.5+044 - กม.6+835 (ทางหลักด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 28,640 ตร.ม. 23/09/2564 สป./eb/18/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
71 งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.19+400-กม.20+000,กม.22+850 - กม.24+050และกม.28+400 - กม.35+600 ทางขนานด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (230 ต้น) 21/09/2564 สป./eb/17/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
72 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด (Pedestrian Bridge and Underpass) ในทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางพลี – กิ่งแก้ว ที่ กม.12+236 บริเวณ บริษัทเรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/07/2564 สป./eb/16/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
73 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางพลี (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.15+100 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2564 สป./eb/15/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
74 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 5 ระหว่าง กม.20+000 - กม.22+780 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (80 ต้น) 23/11/2563 สป./eb/14/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
75 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ตอน 4 ระหว่าง กม.20+000 - กม.21+900 (ทางขนานด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง (55 ต้น) 23/11/2563 สป./eb/13/2564 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 61 ถึง 75 จาก 112 รายการ