f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 ที่ กม.8+632 (สะพานคลองราษฎร์บูรณะ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2565 สป.9/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
32 งานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี – บางบ่อ (ตอน 2) ระหว่าง กม.19+200 – กม.22+900 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 3.700 กม. 14/11/2565 สป./eb/981/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
33 งานกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0102 ตอน แบริ่ง - ท้ายบ้าน ที่ กม.26+235 (บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ) และ ที่ กม.26+600 (บริเวณหน้าโรงเรียนนพคุณวิทยา) ผลผลิต 2 แห่ง 03/11/2565 สป./eb/3/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
34 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0102 ตอน บางเมือง - บางพลี ที่ กม.12+279 (สะพานคลองขุด) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 สป./eb/2/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
35 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ราษฎร์บูรณะ - พระสมุทรเจดีย์ ตอน 1 ที่ กม.8+632 (สะพานคลองราษฎร์บูรณะ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/10/2565 สป./eb/1/2566 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
36 งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3113 ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ระหว่าง กม.2+000 - กม.4+400 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 2.400 กม. 05/08/2565 สป./eb/39/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
37 งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.10+600 - กม.12+100 (ทางขนานด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1.500 กม. 28/01/2565 สป./eb/29/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
38 งานโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมถนนสายหลักและสายรองเส้นทางสมุทรปราการ งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 34 ระหว่าง กม.9+800 - กม.12+000 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2.200 กม. 28/01/2565 สป./eb/28/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
39 งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
40 งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ถนนศรีนครินทร์ - บางควาย ที่ กม.36+169 (คลองพระยานาคราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/02/2565 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
41 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.0+000 - กม.14+900 และ ตอนควบคุม 0102 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.35+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,086 อัน) 15/12/2564 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
42 งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.12+800 - กม.14+900 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 2.100 กม. 20/01/2565 สป./eb/26/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
43 งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนควบคุม 0103 ตอน บางพลี - บางบ่อ ระหว่าง กม.23+300 - กม.25+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1.700 กม. 20/01/2565 สป./eb/25/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
44 งานปรับปรุงผิวจราจรและบูรณะสายทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0101 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่าง กม.12+100 - กม.14+100 (ทางหลักด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 2.000 กม. 25/01/2565 - แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
45 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0104 ตอน บางตำหรุ - คลองด่าน ที่ กม.56+102 (สะพานคลองด่าน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/01/2565 สป./eb/24/2565 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 112 รายการ