f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ยาง CRS - 2 จำนวน 30 ถัง 03/11/2566 417/60/67/14 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
32 น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 03/11/2566 417/35/67/13 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
33 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/11/2566 417/60/67/12 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 17 รายการ 31/10/2566 417/45/67/11 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
35 กรวยยางสีส้มติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 แถบ ขนาด 40 x 80 ซม. จำนวน 500 อัน 26/10/2566 417/60/67/7 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
36 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3256 ตอน บางปู - บางพลี ที่ กม.3+600 (จุดกลับรถหน้านิคมเหนือ) และ กม.7+000 (จุดกลับรถหน้าโรงเรียนเซาธ์อีสบางกอก) ปริมาณงาน 127.20 ตัน 26/10/2566 417/-/67/8 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
37 จ้างเหมาทำงานสีตีเส้นจราจร ทล. 3256 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง และทางม้าลายคนเดินข้าม ปริมาณงาน 1,218.90 ตร.ม. 26/10/2566 417/-/67/9 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
38 แอสฟัลต์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 จำนวน 162 ตัน 27/10/2566 417/60/67/10 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
39 จ้างเหมาทำงานสีตีเส้นจราจร ทล. 3268 ตอน สำโรง - บางเมือง - บางพลี ที่ กม.0+000 - กม.3+950 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1,295 ตร.ม. 24/10/2566 417/-/67/6 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
40 ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 (ถังละ 200 ลิตร) จำนวน 10 ถัง 20/10/2566 417/35/67/5 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
41 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 19/10/2566 417/-/67/3 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
42 จ้างเหมาผลิตป้ายประกาศ (ป้ายประกาศผลักดันผู้รุกล้ำ) ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสมุทรปราการ ปริมาณงาน 20 แผ่น 19/10/2566 417/-/67/4 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
43 น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 18/10/2566 417/35/67/2 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
44 ซื้อแอสฟัลท์ติคคอนกรีต ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.408/2532 จำนวน 145 ตัน 10/10/2566 417/60/67/1 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
45 จ้างซ่อมผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.25+825 - กม.26+000 (ทางหลักขาออก) 27/04/2566 417/-/66/132 แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แสดง 31 ถึง 45 จาก 199 รายการ